Zarządzenie Burmistrza nr 785/165/12 w sprawie nabycia na rzecz Gminy Mikołów nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa zajętych pod drogi.