Zarządzenie Burmistrza nr 775/155/12 w sprawie stawki wyjściowej czynszu najmu lokalu użytkowego.