Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 771/151/2012 w sprawie:wprowadzenia zmian do Regulaminu wynagradzania dyrektorów/kierowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w jednostkach organizacyjnych miasta Mikołów.