Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 772/152/2012 w sprawie: założeń do opracowania arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkoli prowadzonych przez miasto Mikołów.