Zarządzenie Burmistrza nr 730/110/2012 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2012 rok