Zarządzenie Burmistrza nr 6898/069/12 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2012 rok