Zarządzenie Burmistrza nr 622/022/12 w sprawie stawki wyjściowej czynszu najmu lokali użytkowych.