Zarządzenie Burmistrza nr 659/039/12 w sprawie terminu zapłaty opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów