Zarządzenie Burmistrza nr 650/030/12 w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2012 rok