Uchwała nr XVII/307/2012 z dnia 27.03.2012 w sprawie stypendiów dla uczniów i studentów wytypowanych przez komisję.