Zarządzenie Burmistrza nr 624/004/12 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach konkursu na realizację zadań publicznych Gminy Mikołów.