Zarządzenie Burmistrza nr 610/547/11 w sprawie stosowania systemu informatycznego do tworzenia aktów prawnych oraz innych dokumentów i aktów normatywnych.