Zarządzenie Burmistrza nr 606/543/11 w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Mikołowa Nr 188 / 125 /11 z dnia 11 kwietnia 2011 roku