Zarządzenie Burmistrza nr 605/542/11 w sprawie zmian w Regulaminie Pracy Urzędu Miasta Mikołowa wprowadzonego zarządzeniem Burmistrza Mikołowa Nr 777/127/09 z dnia 12 czerwca 2009 r.