Zarządzenie Burmistrza nr 601/538/11 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2011 rok