Zarządzenie Burmistrza nr 593/530/11 w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2011 rok