Zarządzenie Burmistrza nr 573/510/11 w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2011 rok