Uchwała nr XVII/300/2012 z dnia 27.03.2012 w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok.