Zarządzenie Burmistrza nr 504/441/11 zmieniające zarządzenie Burmistrza Mikołowa  w sprawie nabycia na rzecz Gminy Mikołów nieruchomości gruntowej.