Uchwała nr XVII/290/2012 z dnia 27.03.2012 w sprawie korekty załącznika nr 1 do Uchwały Nr XVI/280/2012 z dnia 28 lutego 2012 roku sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012-2021.