Zarządzenie Burmistrza nr 452/389/11 w sprawie nabycia na rzecz Gminy Mikołów nieruchomości zajętej pod drogę