Uchwała nr XVI/288/2012 rady miejskiej mikołowa z dnia 28.02.2012 roku w sprawie: utworzenia instytucji kultury „Mikołowski Impresariat Kultury” oraz nadania statutu tej instytucji.