Uchwała nr XVI/286/2012 rady miejskiej mikołowa z dnia 28.02.2012 roku w sprawie: zasad udzielania dotacji celowych na częściowe dofinansowanie poniesionych rzeczywistych kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych do gminnej sieci kanalizacyjnej.

Niniejsza uchwała została uchylona na mocy uchwały  nr  XXIII/519/2016 z dnia 25.10.2016 r.