Zarządzenie Burmistrza nr 418/355/11 w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 09 października 2011 roku.