Zarządzenie Burmistrza nr 341 / 278 / 11 w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Żwirki i Wigury