Zarządzenie Burmistrza nr 331 / 268 / 11 w sprawie stawki wyjściowej czynszu najmu lokali użytkowych