Uchwała nr XVI/268/2012 rady miejskiej mikołowa z dnia 28.02.2012 roku w sprawie: zmiany załącznika zadań inwestycyjnych na 2012 rok