Uchwała nr XV/261/2012 z dnia 24.01.2012 w sprawie bonifikaty z tytułu oddania udziału w nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste.