Uchwała nr XV/255/2012 z dnia 24.01.2012 w sprawie zmiany załącznika zadań inwestycyjnych na 2012 rok