Uchwała nr XV/253/2012 z dnia 24.01.2012 w sprawie korekty załącznika nr 1 do Uchwały Nr XIV/236/2011 z dnia 20 grudnia 2011 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012 – 2021.