Przedmiotem zamówienia jest przygotowywanie, wydawanie i dowóz ciepłych posiłków dla uczestników Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie oraz przygotowanie cateringu i zapewnienie sali konferencyjnej z nagłośnieniem na potrzeby realizacji projektu SZANSA-PunktKonsultacyjny oraz wsparcie w Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie.

Numer ogłoszenia: 5488 - 2014; data zamieszczenia: 07.01.2014