Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z obszaru Gminy Mikołów
Numer ogłoszenia: 128619 - 2013; data zamieszczenia: 01.07.2013