PN 26-2013 Zorganizowanie kompleksowej usługi wyjazdów edukacyjnych - projekt NASA Etap II