Świadczenie usług edukacyjnych polegających na zorganizowaniu i przeprowadzeniu zajęć dodatkowych w ramach projektu Indywidualizacja nauczania w klasach I - III szkółpodstawowych

Numer ogłoszenia: 438312 - 2012; data zamieszczenia: 08.11.2012