ZGL Sprawdzanie stanu technicznego wraz z usuwaniem zanieczyszczeń z przewodów kominowych w budynkach administrowanych przez ZGL w Mikołowie

Numer ogłoszenia: 465422 - 2012; data zamieszczenia: 22.11.2012