Remont świetlicy szkolnej w Zespole Szkół nr 2 w Mikołowie-Borowej Wsi, Wymiana drzwizewnętrznych, wymiana opraw oświetleniowych w salach 11, 12, 13 i 14 w Zespole Szkół nr 3 wMikołowie-Bujakowie

Numer ogłoszenia: 247934 - 2012; data zamieszczenia: 12.07.2012