Przewodniczący: Krzysztof Rogalski
Radni: Dariusz Gaschi
          Krzysztof Jakubiec
          Stanisław Michalski
          Krzysztof Żur

Zadania Komisji nr 10 ds. Szkód Górniczych:

  • opiniowanie planów ruchu, dodatków do planów ruchu, zakładów górniczych,
  • opiniowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów górniczych związanych z ochroną powierzchni i środowiska,
  • opiniowanie decyzji dotyczących wykorzystania lub składowania na terenie gminy odpadów pogórniczych,
  • opiniowanie wniosków koncesyjnych dotyczących eksploatacji złóż i kopalin.