Przewodniczący: Sylwester Czarnota
Radni: Jadwiga Ochojska
          Grażyna Pstraś-Gryt
          Urszula Wieczorek-Pajonk

Zadania Komisji nr 5 ds. Ochrony Środowiska:

  • opiniowanie spraw związanych z szeroko pojętą ochroną środowiska,
  • opiniowanie spraw związanych z inwestycjami proekologicznymi,
  • opiniowanie działalności gospodarczej pod kątem uciążliwości dla środowiska,
  • prowadzenie szeroko pojętej edukacji mieszkańców w zakresie ochrony środowiska.