PN 12/2016 Zaprojektowanie i wykonanie oświetlenia ulicy Świerkowej i terenu Szkoły Podstawowej nr 4 w Mikołowie
Numer ogłoszenia: 39605 - 2016; data zamieszczenia: 13.04.2016