Projekt

Programu współpracy Gminy Mikołów

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi

uprawnionymi podmiotami

 

Konsultacje 

 

Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Mikołowa Nr 400/373/15 z dnia 14.08.2015 roku, wszystkie zainteresowane podmioty działające na rzecz mieszkańców Gminy Mikołów zapraszamy do zapoznania się z projektem Programu współpracy Gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami na rok 2016.

Dokument ten jest dostępny na stronach internetowych: www.bip.mikolow.eu (konsultacje społeczne) i www.ngo.mikolow.eu

 

Uwagi do projektu Uchwały można nadsyłać do 8 września 2015 roku pocztą elektroniczną: ngo@mikolow.eu lub pod adres (decyduje data wpływu opinii do Urzędu Miasta Mikołów):

Urząd Miasta Mikołów

Wydział Spraw Społecznych

Rynek 16

43-190 Mikołów

(z dopiskiem: „Konsultacje społeczne programu współpracy 2016”)

 

Po tym terminie opinie i uwagi nie będą rozpatrywane.

 

Wynik konsultacji ma charakter opiniodawczy i nie jest wiążący dla organów Gminy.

 

Informacje na temat projektu Programu są dostępne na stronach internetowych: www.bip.mikolow.eu  oraz www.ngo.mikolow.eu

 

Więcej informacji można uzyskać w Wydziale Spraw Społecznych UM Mikołów, Rynek 16, pokój numer 33, lub pod numerem telefonu (32) 32 48 461.