Uchwała RIO nr 4100/V/103/2014 z dnia 18.06.2014 w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Mikołowa informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku.