Uchwała RIO 4100/III/34/2012 z dnia 24.01.2012 w sprawie: opini o możliwości sfinansowania deficytu w kwocie 8.558.713,00 zł, przedstawionego w ucwale budżetowej na 2012 rok Miasta mikołów.