Uchwała Miejskiej Komisji Wyborczej w Mikołowie z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie odwołania członka Obwodowej Komisji Wyborczej