Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie plakatów wszystkich komitetów wyborczych na terenie Mikołówa.