Obwieszczenie Burmistrza Mikołowa w sprawie informacji o okręgach wyborczych, ich numerach i granicach,  liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Mikołowie