Przydomowa oczyszczalnia ścieków z drenażem rozsączającym ul. Łęgowa działka nr 1167/25

Przydomowa oczyszczalnia ścieków ze studnią chłonną, działka nr 1437/75 ul. Konopnickiej

Przydomowa oczyszczalnia ścieków ze studnią chłonną, działka nr 851/99 ul. Rolnicza

Przydomowa oczyszczalnia ścieków z drenażem rozsączającym (tunele) działka nr 2204/41 ul. Wrzosowa

Przydomowa oczyszczalnia ścieków z drenażem rozsączającym działka nr 1563/81 ul. Strażacka

Przydomowa oczyszczalnia ścieków ze studnią chłonną działki nr47 i 687/46 ul. Reta

Przydomowa oczyszczalnia ścieków działka nr 1242/76 ul. Konopnickiej

Przydomowa oczyszczalnia ścieków z drenażem działka nr 853/99 ul. Rolnicza

Przydomowa oczyszczalnia ścieków z drenażem działka nr 956/69 ul. Magnolii

Przydomowa oczyszczalnia ścieków ze studnią chłonną działka nr 989/99 ul. Rolnicza

Przydomowa oczyszczalnia ścieków z tunelem rozsączającym - działka nr 991/208 ul. Braterska

Przydomowa oczyszczalnia ścieków z drenażem rozsączającym - działka nr 882/60 ul. Buczka

Przydomowa oczyszczalnia ścieków z drenażem rozsączającym - działka nr 1339/206 ul. Na Wzgórzu

Przydomowa oczyszczalnia ścieków ze studnią chłonną, działka nr 1278/169 przy ul. Gliwickiej

Przydomowa oczyszczalnia ścieków ze studnią chłonną ul. Reta Śmiłowicka dz. nr 344/22

Przydomowa oczyszczalnia ścieków z drenażem rozsączającym (tunele) działka nr 2205/41 ul. Wrzosowa