1. Uzgodnienie zakresu prognozy i stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie oddziaływania na środowisko dla projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołów obejmującej obszary: pomiędzy ul. Przyjaciół i ul. Młyńską , przy ul. Rybnickiej, przy ul. Józefa Elsnera, przy ul. Piaskowej, przy ul. Mieczysława Dzieńdziela.

2. Uzgodnienie zakresu prognozy i stopnia szczegółowościinformacji zawartych w prognozie oddziaływania na środowisko dla projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołów obejmującej obszary: pomiędzy ul. Przyjaciół i ul. Młyńską , przy ul. Rybnickiej, przy ul. Józefa Elsnera, przy ul. Piaskowej, przy ul. Mieczysława Dzieńdziela.

3. Uzgodnienie zakresu prognozy i stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie oddziaływania na środowisko dla projektu miejscowego planu zagospodarowaniaprzestrzennego fragmentu miasta Mikołów, określonego jako Gniotek

4. zgodnienie zakresu prognozy i stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie oddziaływania na środowisko dla projektu miejscowego planu zagospodarowaniaprzestrzennego fragmentu miasta Mikołów, określonego jako Gniotek

5. Uzgodnienie zakresu prognozy i stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie oddziaływania na środowisko dla projektu miejscowego planu zagospodarowaniaprzestrzennego fragmentu miasta Mikołów, dla obszaru Kamionka

6. Uzgodnienie zakresu prognozy i stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie oddziaływania na środowisko dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołów, dla obszaru Kamionka

7. Uzgodnienie zakresu prognozy i stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie oddziaływania na środowisko dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołów, określonego jako Centrum

8. Uzgodnienie zakresu prognozy i stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie oddziaływania na środowisko dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołów, określonego jako Centrum

9. Uzgodnienie zakresu prognozy i stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie oddziaływania na środowisko dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołów,  dla obszaru Gronie

10. Uzgodnienie zakresu prognozy i stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie oddziaływania na środowisko dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołów dla obszaru Gronie

11. Uzgodnienie zakresu prognozy i stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie oddziaływania na środowisko dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołów, dla obszaru Rety i Rety  Śmiłowickiej

12. Uzgodnienie zakresu prognozy i stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie oddziaływania na środowisko dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołów, dla obszaru Rety i Rety  Śmiłowickiej

13. Uzgodnienie zakresu prognozy i stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie oddziaływania na środowisko dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołów, dla obszaru Goj

14. Uzgodnienie zakresu prognozy i stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie oddziaływania na środowisko dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołów, dla obszaru Goj

15. Uzgodnienie zakresu prognozy i stopnia szczegółowościinformacji zawartych w prognozie oddziaływania naśrodowisko dla projektu zmiany miejscowego planuzagospodarowania przestrzennego Miasta Mikołowa dla terenuprzy ul. Buczka

16. Uzgodnienie zakresu prognozy i stopnia szczegółowościinformacji zawartych w prognozie oddziaływania naśrodowisko dla projektu zmiany miejscowego planuzagospodarowania przestrzennego Miasta Mikołowa dla terenuprzy ul. Buczka

17. Pozytywna opinia dotycząca projektu zmiany miejscowegoplanu zagospodarowania przestrzennego Miasta Mikołowa dlaterenu przy ul. Buczka

18. Pozytywna opinia dotycząca projektu zmiany miejscowegoplanu zagospodarowania przestrzennego Miasta Mikołowa dlaterenu przy ul. Buczka

19. Uzgodnienie zakresu prognozy i stopnia szczegółowościinformacji zawartych w prognozie oddziaływania naśrodowisko dla projektu zmiany miejscowego planuzagospodarowania przestrzennego Miasta Mikołowa – BorowaWieś przy ul. Oświęcimskiej

20. Uzgodnienie zakresu prognozy i stopnia szczegółowościinformacji zawartych w prognozie oddziaływania naśrodowisko dla projektu zmiany miejscowego planuzagospodarowania przestrzennego Miasta Mikołowa – BorowaWieś przy ul. Oświęcimskiej

21. Pozytywna opinia dotycząca projektu zmiany miejscowegoplanu zagospodarowania przestrzennego Miasta Mikołowa –Borowa Wieś przy ul. Oświęcimskiej

22. Pozytywna opinia dotycząca projektu zmiany miejscowegoplanu zagospodarowania przestrzennego Miasta Mikołowa –Borowa Wieś przy ul. Oświęcimskiej

23. Uzgodnienie zakresu prognozy i stopnia szczegółowościinformacji zawartych w prognozie oddziaływania naśrodowisko dla projektu zmiany miejscowego planuzagospodarowania przestrzennego Miasta Mikołowa – BorowaWieś przy ul. Piaskowej

24. Uzgodnienie zakresu prognozy i stopnia szczegółowościinformacji zawartych w prognozie oddziaływania naśrodowisko dla projektu zmiany miejscowego planuzagospodarowania przestrzennego Miasta Mikołowa – BorowaWieś przy ul. Piaskowej

25. Pozytywna opinia dotycząca projektu zmiany miejscowegoplanu zagospodarowania przestrzennego Miasta Mikołowa –Borowa Wieś przy ul. Piaskowej

26. Pozytywna opinia dotycząca projektu zmiany miejscowegoplanu zagospodarowania przestrzennego Miasta Mikołowa –Borowa Wieś przy ul. Piaskowej

27. Uzgodnienie zakresu prognozy i stopnia szczegółowościinformacji zawartych w prognozie oddziaływania naśrodowisko dla projektu zmiany miejscowego planuzagospodarowania przestrzennego Miasta Mikołowa – Paniowyprzy ul. Mokierskiej i Zagrodowej

28. Uzgodnienie zakresu prognozy i stopnia szczegółowościinformacji zawartych w prognozie oddziaływania naśrodowisko dla projektu zmiany miejscowego planuzagospodarowania przestrzennego Miasta Mikołowa – Paniowyprzy ul. Mokierskiej i Zagrodowej

29. Pozytywna opinia dotycząca projektu zmiany miejscowegoplanu zagospodarowania przestrzennego Miasta Mikołowa –Paniowy przy ul. Mokierskiej i Zagrodowej

30. Pozytywna opinia dotycząca projektu zmiany miejscowegoplanu zagospodarowania przestrzennego Miasta Mikołowa –Paniowy przy ul. Mokierskiej i Zagrodowej

31. Pozytywna opinia dotycząca projektu miejscowego planuzagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołów,określonego jako Gniotek

32 Pozytywna opinia dotycząca projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołów obejmującej obszary: pomiędzy ul. Przyjaciół i ul. Młyńską , przy ul. Rybnickiej, przy ul. Józefa Elsnera, przy ul. Piaskowej, przy ul. Mieczysława Dzieńdziela.

33 Pozytywna opinia dotycząca projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołów obejmującej obszary: pomiędzy ul. Przyjaciół i ul. Młyńską , przy ul. Rybnickiej, przy ul. Józefa Elsnera, przy ul. Piaskowej, przy ul. Mieczysława Dzieńdziela.

34 Pozytywna opinia dotycząca projektu zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla miasta Mikołowa”, sporządzanej dla terenu przy ul. Mieczysława Dzieńdziela.

35 Pozytywna opinia dotycząca projektu zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla miasta Mikołowa”, sporządzanej dla terenu przy ul. Mieczysława Dzieńdziela.

36 Uzgodnienie zakresu prognozy i stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie oddziaływania na środowisko dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa dla obszaru położonego przy ul. Sosnowej

37 Uzgodnienie zakresu prognozy i stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie oddziaływania na środowisko dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa dla obszaru położonego przy ul. Sosnowej

38 Pozytywna opinia dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa dla obszaru położonego przy ul. Sosnowej

39 Pozytywna opinia dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołów, określonego jako Gniotek

40 Pozytywna opinia dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa dla obszaru położonego przy ul. Sosnowej

41. Pozytywna opinia dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa dla obszaru położonego przy ul. Reta Śmiłowicka

 

32 Pozytywna opinia dotycząca projektu zmiany Studium

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

miasta Mikołów obejmującej obszary: pomiędzy ul. Przyjaciół i

ul. Młyńską , przy ul. Rybnickiej, przy ul. Józefa Elsnera, przy ul.

Piaskowej, przy ul. Mieczysława Dzieńdziela.

33 Pozytywna opinia dotycząca projektu zmiany Studium

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

miasta Mikołów obejmującej obszary: pomiędzy ul. Przyjaciół i

ul. Młyńską , przy ul. Rybnickiej, przy ul. Józefa Elsnera, przy ul.

Piaskowej, przy ul. Mieczysława Dzieńdziela.

34 Pozytywna opinia dotycząca projektu zmiany „Studium

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

dla miasta Mikołowa”, sporządzanej dla terenu przy ul.

Mieczysława Dzieńdziela.

35 Pozytywna opinia dotycząca projektu zmiany „Studium

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

dla miasta Mikołowa”, sporządzanej dla terenu przy

ul. Mieczysława Dzieńdziela.