Sprawozdanie z działalności Rady Sołeckiej Bujakowa i Sołtysa za 2016 r