Protokół nr 1 z posiedzenia Rady Sołeckiej Bujaków z dnia 18.03.2017 r.