Protokół nr 7 z posiedzenia Rady Sołeckiej Bujaków z dnia 17.12.2016 r.